Bibliografie av kaktus- og sukkulentlitteraturen i de nordisk land

BØKER - SÆRTRYKK - TIDSSKRIFTER - KATALOGER o.l.

om kaktus og andre sukkulente planter og som er utgitt i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge eller Sverige og/eller skrevet på landenes sprog og/eller av en forfatter fra et av disse land.

AbbyEdward

Abbey, Edward
1982 - KAKTUSLANDET : Verdens vildmarker/Time-Life böcker
Översatt från "Cactus country" av AD-EX (Translations) Ltd. i samarbete med Bo Lundgren; Lars-Åke Janzon, vetenskaplig konsult. 184 sider, 124 svart/hvitt- og farvefotografier, 1 kart. Amsterdam, Time-Life books

1982 - KAKTUSLANDET : Verdens villmarker/Time-Life bøker
Oversatt fra "Cactus country" av AD-EX (Translations) Ltd. i samarbeid med Knut Fægri og Thorvald Kambestad. 184 sider, 124 svart/hvitt- og farve-fotografier, 1 kart. Amsterdam, Time-Life books


Afzelius, K.
1967 - Chromosome numbers in some Senecioneae - Svensk Botanisk Tidskrift 61(1):1-9


AnkerPeder

Anker, Peder
1792 - Fortegnelse over planterne i den Bogstadske Have og gevæksthuuse
Manuskript, datert 30.05.1792
.
.
.
.
.


Anonymous
1745 - Versuch einer poetischen Beschreibung zweyer amerikanischen Aloen, welche A. 1745 in den Monathen Aug. und Sept. in dem Kgl. Lust-Garten zu Fridrichsberg geblühet haben.
24 sider. Kopenhagen


Anonymous.jpg

Anonymous
1887 - Cactusfamilien
Norsk Havetidende, Utgivet af selskapet Havedyrkningens Venner, 13 tegninger, 3. Aargang: side 175-183. Christiania
.
.
.
.
.


Arvidsson

Arvidsson, Ann
2004 - Kaktussamlingen i Växjö : Inventering og åtgärdsplan : The cactus collection in Växjö.
Examensarbete innom Trädgaardsingenjörsprogrammet, 15 svart/hvitt-bilder, 1 skisse. Alnarp, Alnarpsbiblioteket, Sveriges lantbruksuniversitet
.
.
.
.
.

sc

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License